Kampen om jorden

Kort om filmen

I fremtiden er vi nødsaget til at skære ned på den mængde areal vi pr år. blotlægger til produktion, dels fordi vi bliver flere mennesker og dels fordi klimaændringer mindsker vores dyrkningsarealer.

Vi er altså tvunget til at skabe et større udbytte per areal. Samtidig skal der findes bæredygtige dyrkningsmetoder i de ulande der har mulighed for at forøge deres produktion.

Filmen undersøger hvad er mulighederne er for at booste landbruget i ulandene igennem samarbejde og økologiske dyrkningsprinciper.

En anden mulighed er at flytte landbruget ind i byerne og arbejde i højden. Ideen kaldes "vertical farming" eller lodret landbrug, og går ud på at have landbrug i højhuse. Man ligger således ikke under for vejrets luner, men kan kontrollere dyrkningen 100% og derved få det optimale ud af afgrøderne.

Inspiration og opgaver